Skip to main content

Spesielle Covid-19-betingelser

Vårt selskapsnavn er Den Langsomme Reisen AS, og Merlot Reiser er vårt varemerke.Kundens plikter

Være oppdatert på regler
Den reisende må sette seg godt inn i hvilke regler som er gjeldende før han ankommer landet han skal besøke og før retur til Norge. Dette gjelder både krav til registrering, testing, regler for karantene og krav til dokumentasjon for å få unntak. Det er også viktig å være oppmerksom på at reglene kan bli endret på kort varsel, og at det er kunden som er ansvarlig for å være oppdatert på hvilke regler som er gjeldende ved innreisetidspunktet. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, kan kunden konsultere UDs reiseinformasjon. Han kan også laste ned UDs app «Reiseklar», hvor reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering for hvert enkelt land er samlet på ett sted.

Medbringe helseattester
Den reisende har plikt til å fremskaffe og ta med eventuelle helseattester som måtte være nødvendige for reisen.

Innreiseregistrering
Noen land har fortsatt digitale innreiseskjema som må registreres før man starter sin reise.

Den Langsomme Reisen AS’ plikter

Informere om restriksjoner
Ved bestilling gir Den Langsomme Reisen (heretter DLR) den reisende informasjon om hvilke krav hvert enkelt land ev. stiller til innreise, hvilke restriksjoner som ev. gjelder på reisemålet, og at disse raskt kan endre seg. Om det er tilbud som er begrenset som følge av restriksjoner på destinasjonen skal DLR informere om dette.

 

Avbestillinger

Når det foreligger reiseråd fra UD
Hvis UD fraråder reiser til det aktuelle reisemålet på grunn av utbrudd av koronaviruset, vil kunden som hovedregel ha krav på gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22. Kunden har imidlertid i slike tilfeller rett til å avbestille gebyrfritt først når det gjenstår 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato. Der det gjøres løpende vurderinger og oppdateringer av reiserådene, må DLR kunne kreve at den reisende avventer avbestillingen til etter publiseringen av siste forventede reiserådsoppdatering før avreise, dersom avbestillingen skal skje gebyrfritt.

Rett til gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22 gjelder ikke dersom kunden kjøper en reise etter å spesifikt ha blitt gjort kjent med og akseptert at et negativt reiseråd vil foreligge også på tidspunktet for gjennomføringen av reisen.

Når det ikke foreligger reiseråd fra UD
Dersom kunden har bestilt en pakkereise og det ikke er utstedt et reiseråd fra UD som fraråder reise til destinasjonen, gjelder DLRs generelle betingelser (lenke).  At et land skifter farge fra f.eks. grønt til rødt på FHIs fargekart, er ikke det samme som et reiseråd.

Den reisendes egen bekymring for reisemålet eller for det å reise generelt, gir ikke rett til gebyrfri avbestilling etter § 22. Går reisen til et sted hvor det er utbrudd av alvorlig sykdom som utgjør en risiko for folkehelsen, vil UD normalt fraråde reiser til destinasjonen og § 22 som omtalt over tre inn, slik at kunden kostnadsfritt kan avbestille når det nærmer seg avreise.

Ved innreiseforbud og karantene
Når det nærmer seg avtalt avreisedato, og det er beviselig klart at destinasjonen på den aktuelle datoen vil ha innreiseforbud eller krav om innreisekarantene, eller det er utreiseforbud fra Norge eller krav om innreisekarantene ved retur til Norge, vil DLR etter konsultasjon med den reisende forsøke å ombooke eller kansellere den bestilte pakkereisen. Ved kansellering vil den reisende få refundert alle innbetalte beløp bortsett fra et administrasjonsgebyr på kr 300 per person.

Snakk med en reiseekspert